Klauzula informacyjna dla usług

W związku z korzystaniem użytkownika z Platformy MasterMind Place, Mirosław Kryska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kryska Mirosław SUPORT, informuje, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych staje się Mirosław Kryska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kryska Mirosław SUPORT, ul. Trzebińska 40, 32-500 Chrzanów, posługujący się numerem NIP: 6281007941 oraz REGON: 276164176.
  2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu świadczenia usługi dostępu do Platformy MasterMind Place.
  3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych obejmuje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Mirosława Kryski prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kryska Mirosław SUPORT usługi informatyczne.
  5. Mirosław Kryska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kryska Mirosław SUPORT nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
  6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych przez okres niezbędny do świadczenia usługi dostępu do Platformy MasterMind, a następnie przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny do realizacji prawie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych.
  7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Ma Pani/Pan także prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  9. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia usługi dostępu do Platformy MasterMind Place.